Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia

Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
Trong bối cảnh tài chính hiện đại, khả năng tiếp cận và hiệu quả là những yếu tố quan trọng của bất kỳ nền tảng giao dịch thành công nào. Quotex đã nổi lên như một lực lượng hàng đầu ở Colombia, cung cấp các giải pháp trực quan để gửi và rút tiền. Cho dù các cá nhân đang bắt đầu giao dịch hay rút lợi nhuận ra tiền mặt, Quotex đều cung cấp trải nghiệm liền mạch giúp nâng cao khả năng tiếp cận tài chính cho người dùng trên khắp Colombia.


Cách gửi tiền tại Quotex Colombia

Gửi tiền vào Quotex Colombia qua Thẻ Ngân hàng (Visa / MasterCard)

Nó là rất dễ dàng để làm. Thủ tục sẽ mất một vài phút.

1) Mở cửa sổ thực hiện giao dịch và nhấp vào nút "Gửi tiền" màu xanh lá cây ở góc trên bên phải của tab.

Bạn cũng có thể gửi tiền vào tài khoản thông qua Tài khoản cá nhân của mình bằng cách nhấp vào nút "Gửi tiền" trong hồ sơ tài khoản.
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
2) Sau đó, cần chọn phương thức gửi tiền vào tài khoản (Công ty cung cấp nhiều phương thức thuận tiện có sẵn cho Khách hàng và được hiển thị trong tài khoản cá nhân của họ). Chọn "Visa/Mastercard".
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
3) Chọn phần thưởng và nhập số tiền gửi. Sau đó, nhấp vào "Gửi tiền".
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
4) Điền vào biểu mẫu bằng cách nhập chi tiết thanh toán được yêu cầu và nhấp vào "Thanh toán".
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
5) Gửi tiền thành công, kiểm tra tiền của bạn trên Tài khoản trực tiếp.
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia

Gửi tiền vào Quotex Colombia thông qua thanh toán điện tử (Perfect Money, Efecty, Movilred, PSE, Puntored, Baloto, Exito)

Nó là rất dễ dàng để làm. Thủ tục sẽ mất một vài phút.

1) Mở cửa sổ thực hiện giao dịch và nhấp vào nút "Gửi tiền" màu xanh lá cây ở góc trên bên phải của tab.

Bạn cũng có thể gửi tiền vào tài khoản thông qua Tài khoản cá nhân của mình bằng cách nhấp vào nút "Gửi tiền" trong hồ sơ tài khoản.
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
2) Sau đó, cần chọn phương thức gửi tiền vào tài khoản (Công ty cung cấp nhiều phương thức thuận tiện có sẵn cho Khách hàng và được hiển thị trong tài khoản cá nhân của họ).
Ví dụ : Chọn "Perfect Money".
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
3) Chọn phần thưởng và nhập số tiền gửi. Sau đó, nhấp vào "Gửi tiền".
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
4) Chọn phương thức thanh toán mong muốn và nhấp vào "Thanh toán".
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
5) Điền vào biểu mẫu bằng cách nhập chi tiết thanh toán được yêu cầu và nhấp vào "Xem trước thanh toán".
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
6) Gửi tiền thành công, kiểm tra tiền của bạn trên Tài khoản trực tiếp.
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia

Gửi tiền vào Quotex Colombia thông qua tiền điện tử (Bitcoin, Bitcoin Cash, Dai, USDT, Binance Coin, Ethereum, Litecoin, Dash, Dogecoin, Solana, Monero, Zcash, Shiba Inu)

Nó là rất dễ dàng để làm. Thủ tục sẽ mất một vài phút.

1) Mở cửa sổ thực hiện giao dịch và nhấp vào nút "Gửi tiền" màu xanh lá cây ở góc trên bên phải của tab.

Bạn cũng có thể gửi tiền vào tài khoản thông qua Tài khoản cá nhân của mình bằng cách nhấp vào nút "Gửi tiền" trong hồ sơ tài khoản.
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
2) Sau đó, cần chọn phương thức gửi tiền vào tài khoản (Công ty cung cấp nhiều phương thức thuận tiện có sẵn cho Khách hàng và được hiển thị trong tài khoản cá nhân của họ).
Ví dụ : Chọn "Bitcoin (BTC)".
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
3) Chọn phần thưởng và nhập số tiền gửi. Sau đó, nhấp vào "Gửi tiền".
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
4) Chọn Bitcoin để gửi tiền.
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
5) Chỉ cần sao chép địa chỉ gửi tiền của bạn và dán nó vào nền tảng rút tiền, sau đó bạn có thể gửi tiền vào Quotex.
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
6) Sau khi gửi thành công, bạn sẽ nhận được thông báo “Hoàn tất thanh toán”.
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
7) Kiểm tra tiền của bạn trên Tài khoản trực tiếp.
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia

Vui lòng tham khảo trang này để biết thêm: Cách gửi tiền điện tử vào Quotex

Cách rút tiền từ Quotex Colombia

Rút tiền từ Quotex qua Thẻ Ngân hàng (Visa / MasterCard)

Thủ tục rút vốn cực kỳ đơn giản và được thực hiện thông qua tài khoản cá nhân của bạn.

Phương thức bạn đã chọn để gửi tiền vào tài khoản cũng là phương thức rút tiền.

Ví dụ: nếu bạn gửi tiền vào tài khoản của mình thông qua hệ thống thanh toán Visa / MasterCard, bạn cũng sẽ rút tiền qua hệ thống thanh toán Visa / MasterCard.

Khi cần rút một số tiền đủ lớn, Công ty có thể yêu cầu xác minh (việc xác minh được yêu cầu theo quyết định riêng của Công ty), đó là lý do tại sao việc đăng ký một tài khoản riêng cho chính bạn để xác nhận quyền của bạn đối với tài khoản đó là rất quan trọng. bất cứ lúc nào.

1. Vào mục Rút tiền.
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
2. Chọn Phương thức thanh toán: Visa / MasterCard và nhập số tiền chúng tôi muốn rút. Sau đó, nhấp vào nút "Xác nhận".
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
3. Nhập mã Pin, họ sẽ gửi đến email của bạn. Nhấp vào "Xác nhận".
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
4. Yêu cầu của bạn đã được gửi thành công.
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
Kiểm tra tất cả các yêu cầu Rút tiền của bạn, nhấp vào "Giao dịch" và bạn sẽ thấy yêu cầu mới nhất như bên dưới.
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia

Rút tiền từ Quotex thông qua thanh toán điện tử

Thủ tục rút vốn cực kỳ đơn giản và được thực hiện thông qua tài khoản cá nhân của bạn.

Phương thức bạn đã chọn để gửi tiền vào tài khoản cũng là phương thức rút tiền.

Ví dụ: nếu bạn gửi tiền vào tài khoản của mình qua Perfect Money, bạn cũng sẽ rút tiền qua Perfect Money.

1. Vào mục Rút tiền.
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
2. Chọn Phương thức thanh toán: Perfect Money, nhập Ví và số tiền chúng tôi muốn rút. Sau đó, nhấp vào nút "Xác nhận".
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
3. Nhập mã Pin, họ sẽ gửi đến email của bạn. Nhấp vào nút "Xác nhận".
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
4. Yêu cầu của bạn đã được gửi thành công.
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
Kiểm tra tất cả các yêu cầu Rút tiền của bạn, nhấp vào "Giao dịch". Bạn thấy yêu cầu mới nhất bên dưới.
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia

Rút tiền từ Quotex qua tiền điện tử

Thủ tục rút vốn cực kỳ đơn giản và được thực hiện thông qua tài khoản cá nhân của bạn.

Phương thức bạn đã chọn để gửi tiền vào tài khoản cũng là phương thức rút tiền.

Ví dụ: nếu bạn gửi tiền vào tài khoản của mình bằng Bitcoin, bạn cũng sẽ rút Bitcoin.

1. Vào mục Rút tiền.
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
2. Chọn Phương thức thanh toán. Ví dụ : Bitcoin (BTC).
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
Rút tiền bằng Bitcoin, vì vậy hãy nhập địa chỉ bitcoin mà chúng tôi muốn nhận vào "Ví" và nhập số tiền chúng tôi muốn rút. Sau đó, nhấp vào nút "Xác nhận".
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
3. Nhập mã Pin, họ sẽ gửi đến email của bạn. Nhấp vào nút "Xác nhận".
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
4. Yêu cầu của bạn đã được gửi thành công.
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
Kiểm tra tất cả các yêu cầu Rút tiền của bạn, nhấp vào "Giao dịch".
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
Bạn thấy yêu cầu mới nhất bên dưới.
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia

Rút tiền từ Quotex về tài khoản ngân hàng

1. Nhấp vào nút Rút tiền ở góc trên cùng bên phải của trang trên trang web Quotex.
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
2. Chọn chuyển khoản ngân hàng và nhập số tiền cần gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn.
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
3. Nhập mã Pin, họ sẽ gửi đến email của bạn. Nhấp vào nút "Xác nhận".
Quotex Gửi và rút tiền ở Colombia
4. Yêu cầu của bạn đã được gửi thành công.

Tăng cường khả năng tiếp cận tài chính: Giải pháp gửi và rút tiền dễ dàng của Quotex ở Colombia

Tóm lại, Quotex đã thay đổi cách người Colombia tham gia vào các giao dịch tài chính, đặc biệt thông qua cơ chế gửi và rút tiền dễ dàng. Bằng cách ưu tiên sự thuận tiện và bảo mật cho người dùng, Quotex đã giành được sự tin tưởng của những cá nhân đang tìm kiếm giải pháp giao dịch hiệu quả. Khi lĩnh vực tài chính của Colombia tiếp tục phát triển, Quotex vẫn luôn dẫn đầu, trao quyền cho người dùng quyền truy cập hợp lý vào quỹ của họ.
Thank you for rating.