• Thời gian khuyến mãi: Vô hạn
  • Khuyến mại: 30% tiền thưởng khi gửi tiền