Ponesi - Quotex Samoa - Quotex Sāmoa

  • Vaitaimi Fa'alauiloa: le gata
  • Fa'alauiloa: 50% Ponesi Teuga